Vigtig information til investorerne i Investeringsforeningen Fundamental Invest

Der udbetales udbytte for Fundamental Invest Stock Pick pr. d. 6/2-2018, udbyttet går fra i kursen d. 7/2-2018.
Pengene forventes indsat på konto d. 9/2-2018.
Udbytte pr. investeringsbevis: 20,20 kr.

Næste generalforsamling:
23. april kl. 16.00, Tivoli Hotel Arni Magnussons Gade 2, 1557 K

Fra den 2. januar 2018 er det igen muligt at købe investeringsbeviser i Investeringsforeningens afdelinger:
  • Fundamental Invest Stock Pick [fondskode: DK0016272602]
  • Fundamental Invest Stock Pick II (Akkumulerende) [fondskode: DK0060521854]

Du kan købe investeringsbeviserne gennem din bank og Foreningens market-maker tilser, at der så længe der er åbent for emission kan købes investeringsbeviser til indre værdi tillagt maksimalt 0,25%.

Åbningen for emission af investeringsandele vil være midlertidig, indtil vi igen har nået det maksimale antal investeringsandele vi ønsker at forvalte. Denne beslutning er truffet af hensyn til vore investorer, da vi ønsker at have et loft over forvaltningsbeløbet. Loftet i foreningen er begrundet i, at Foreningen udover vore large-cap investeringer, ikke ønsker at blive en for stor markedsdeltager i mid- og small-cap segmentet i Danmark.

Man kan følge den aktuelle indre værdi (IV) på Investeringsforeningens egen hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk, og derigennem sikre sig, at man køber nye beviser til en fair pris i perioder, hvor vi har lukket for nye emissioner, og hvor man derfor køber af andre markedsdeltagere end Investeringsforeningens market-maker.

Har du spørgsmål, kan disse stilles til:

Invest Administration A/S
Tlf.: 38 14 66 00

fi@invest-administration.dk


Velkommen til Fundamental Fondsmæglerselskab

Aktieinvestering med:

Indsigt

Omtanke

Disciplin

Engagement

Hårdt arbejde

Et stærkt fundament for et godt afkast

Fundamental Invest – Sammenligning af afkast

Investeringsforeninger og indeks med tilsvarende investeringsunivers
Afkast 2011 Afkast 2012 Afkast 2013 Afkast 2014 Afkast 2015 Afkast 2016 Afkast 2017 Afkast 2018
Fundamental Invest -13,82% 16,53% 83,18% 31,98% 54,92% 6,88% 4,96% 0,68%
BIL Nordic Invest Danske Small Cap -21,08% 14,86% 68,04% 6,64% 63,86% 2,74% 9,92% -0,06%
Danske Invest Danmark Small Cap -25,15% 4,14% 47,92% 4,99% 40,14% 5,88% 19,69% 1,21%
Smallcap Danmark -27,13% 5,24% 36,68% -4,99% 41,88% -0,39% 5,35% 0,25%
OMX Copenhagen Small Cap -27,66% -5,38% 24,18% 5,43% 28,07% 14,32% 15,09% 1,84%
OMX Copenhagen Mid Cap -21,57% 20,72% 55,36% 6,52% 41,68% 1,38% 11,99% 2,55%
Afkast 2018 er pr. 31 januar 2018. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Ultimo januar 2018 ligger Fundamental Invest Stock Pick nr. 1 på Morningstars afkastopgørelse over 16.000 fonde og investeringsforeninger fra hele verden med 5 års historik.