Vigtig information til investorerne i Investeringsforeningen Fundamental Invest

Fra og med den 30. marts 2017 vil Fundamental Invest ikke længere udstede nye andele i foreningens to afdelinger.
Vær opmærksom: Når der ikke længere stilles en salgspris af foreningens market maker (Lån & Spar Bank) med udgangspunkt i indre værdi af foreningens portefølje, kan man risikere, at de salgspriser, som banker, børsmæglere og øvrige investorer efter udstedelsesstoppet stiller i markedet, er væsentlig højere end den indre værdi.
Man kan følge den aktuelle indre værdi (IV) på Investeringforeningens hjemmeside. www.fundamentalinvest.dk.
Det maksimale samlede antal andele i de to afdelinger (Fundamental Invest Stock Pick og Fundamental Invest Stock Pick II Akkumulerende) fastsættes til udestående andele den 29. marts 2017 kl. 17:00. Tidspunktet er fastsat, således at medlemmerne har mulighed for geninvestering af udbyttet fastsat på generalforsamlingen den 28. marts 2017, sådan som tidligere stillet i udsigt.Såfremt der efterfølgende sker indløsning af andele, vil disse andele blive emissioneret kvartalsvist pr. 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10 indtil antal udestående andele igen har ramt det fastsatte maksimum. I perioder, hvor maksimum er nået, vil foreningen alene stille en indre værdi og en indløsningskurs, beregnet efter principperne i foreningens prospekt, men ingen emissionskurs.For mere information se venligst pressemeddelelse udsendt 28. marts 2017 – se link nedenfor, samt www.fundamentalinvest.dk.Klik her for at hente pressemeddelelse

Velkommen til Fundamental Fondsmæglerselskab

Aktieinvestering med:

Indsigt

Omtanke

Disciplin

Engagement

Hårdt arbejde

Et stærkt fundament for et godt afkast

Fundamental Invest – Sammenligning af afkast

Investeringsforeninger og indeks med tilsvarende investeringsunivers
Afkast 2011 Afkast 2012 Afkast 2013 Afkast 2014 Afkast 2015 Afkast 2016 Afkast 2017
Fundamental Invest -13,82% 16,53% 83,18% 31,98% 54,92% 6,88% 16,11%
BIL Nordic Invest Danske Small Cap -21,08% 14,86% 68,04% 6,64% 63,86% 2,74% 16,59%
Danske Invest Danmark Small Cap -25,15% 4,14% 47,92% 4,99% 40,14% 5,88% 22,31%
Smallcap Danmark -27,13% 5,24% 36,68% -4,99% 41,88% -0,39% 9,87%
OMX Copenhagen Small Cap -27,66% -5,38% 24,18% 5,43% 28,07% 14,32% 19,10%
OMX Copenhagen Mid Cap -21,57% 20,72% 55,36% 6,52% 41,68% 1,38% 13,73%
Afkast 2017 er pr. 31 oktober 2017. Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Ultimo oktober 2017 ligger Fundamental Invest Stock Pick nr. 1 på Morningstars afkastopgørelse over 15.000 fonde og investeringsforeninger fra hele verden med 5 års historik.